ONE STOP SOLUTION

เราพร้อมดูแลท่านในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
อย่างราบรื่นและครบวงจร

Message from CEO

ข้อความจากประธานบริษัท

เราเป็นบริษัทให้คำปรึกษาที่มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่บริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทยหรือบริษัทญี่ปุ่นที่ขยายธุรกิจเข้ามาแล้วได้ประสบอย่างครบวงจร
ท่ามกลางการขยายธุรกิจไปต่างประเทศนั้น ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีอุปสรรคค่อนข้างน้อยและสามารถขยายธุรกิจได้ง่าย จากการที่ผมได้ไปทำงานในหลายประเทศในแถบเอเชียรวมถึงประเทศอินเดียทำให้ผมก็รู้สึกเช่นกัน อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีความสมดุลและไม่มีข้อบกพร่องสำคัญๆ นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่นิยมชมชอบญี่ปุ่นอีกด้วย
การขยายธุรกิจในเมืองไทยถือเป็นเรื่องง่ายแต่ก็มีบริษัทจำนวนหนึ่งที่มีการติดขัด จากประสบการณ์ของผมแล้วความล้มเหลวของบริษัทมักเกิดในช่วงก่อตั้ง (จัดตั้งบริษัท - ปีที่ 4) เรียกได้ว่าจุดเปลี่ยนอยู่ที่เราสามารถวางรากฐานและเส้นทางสู่ความสำเร็จในช่วงก่อตั้งได้หรือไม่
ช่วงก่อตั้งบริษัทก็เหมือนท่านกำลังมุ่งหน้าขึ้นไปบนภูเขาที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ดังนั้นท่านจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมและมีมัคคุเทศก์ชาวเขาผู้มีความชำนาญ
แนวคิดหลักในการทำงานของเราคือ “การมอบความสบายใจให้แก่ลูกค้า” เราจะอยู่เคียงข้างบริษัทของท่านและคอยสนับสนุนเพื่อให้ท่านสบายใจในฐานะมัคคุเทศน์ชาวเขาหรือฐานะ “ไกด์รันเนอร์” ในการวิ่งมาราธอน เพื่อให้การขยายธุรกิจในประเทศไทยของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น
นายเท็ตซึโระ มาซูอิ
CEO of Alberry Asia Co. Ltd.
CEO Mr.Tetsuro Masui

NEWS & Blog

ข่าว & บล็อก

Service

บริการของเรา

เมื่อบริษัทญี่ปุ่นขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทยนั้นจำเป็นต้องดำเนินการต่างๆ มากมาย อีกทั้งหลังจากจัดตั้งแล้ว
ยังต้องใช้เวลาและความพยายามพอสมควรในการปฏิบัติตามกฎหมาย, ข้อกำหนดต่างๆ และประเพณีทางธุรกิจอันมีเอกลักษณ์ของไทย
เราพร้อมให้บริการแบบครบวงจรในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อตั้งและหลังจากการก่อตั้งบริษัทของท่าน

 • บริการด้านกฎหมายของบริษัท

  ■ จดทะเบียนบริษัท / จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ■ ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI), ขออนุญาตแก้ไขโครงการ
  ■ การเปิดบัญชีธนาคาร, การดำเนินการโอนเงินทุนจดทะเบียน
  ■ วีซ่า / ใบอนุญาติทำงาน / ประกันสังคม
  ■ การขอใบอนุญาตต่างๆ (ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน, ใบอนุญาตนำเข้าส่งออก, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ฯลฯ )
  ■ ตรวจสอบการร่างสัญญาต่างๆ / จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
  ■ การชำระบัญชีบริษัท (การจดทะเบียนเลิกบริษัท)
 • บริการให้คำปรึกษา

  ■ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน, การจัดการการดำเนินงานอื่น ๆ
  ■ การจัดการกับการทุจริตของพนักงาน, ข้อพิพาทด้านแรงงาน
  ■ แนะนำทนายความไทย
  ■ การดำเนินการ/การแก้ปัญหาด้านพิธีการศุลกากร, โลจิสติกส์, การค้า
  ■ การขอใบอนุญาต อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
  ■ ผู้ฝึกงานด้านเทคนิค (แนะนำผู้ฝึกงานในญี่ปุ่นและแนะนำงานหลังจากกลับประเทศ)
 • บัญชี และภาษีอากร

  ■ การจัดทำบัญชีรายเดือน (จัดทำงบการเงิน)
  ■ การปิดงบการเงินประจำปีและการดำเนินการต่างๆ
  ■ ภาษีรายเดือน, รายปี, การหักเงินสมทบประกันสังคม
  ■ บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษี / การบริการตรวจสอบภาษี
  ■ การขอคืนภาษี
  ■ การจัดการสินค้าคงคลัง, ต้นทุน (สต็อกการ์ด)
 • การจับคู่ธุรกิจ

  ■ การหาผู้ร่วมทุน (หุ้นส่วน)
  ■ การเจรจาต่อรองกับกิจการร่วมค้าอย่างมีศักยภาพ
  ■ การจัดทำและตรวจสอบสัญญาร่วมทุน
  ■ การแนะนำสื่อโฆษณา (บทความสัมภาษณ์ ฯลฯ )
  ■ แนะนำการจัดนิทรรศการ, การประชุมทางธุรกิจ
 • เกี่ยวกับสำนักงาน, โรงงาน

  ■ แนะนำที่ตั้งสำนักงานใหญ่, การสำรวจโรงงาน
  ■ แนะนำสำนักงานให้เช่า, โรงงาน, แนะนำเขตนิคมอุตสาหกรรม
  ■ การเจรจาต่อรองเงื่อนไข, การตรวจสอบสัญญา, การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง, ผู้รับเหมาตกแต่งภายใน
  ■ การแนะนำที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงานญี่ปุ่น
  ■ การแนะนำบริษัทด้านไอที, ระบบในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  ■ การสนับสนุนการจัดหาพนักงานในพื้นที่
 • วิสัยทัศน์องค์กร

Solution

หัวข้อการให้คำปรึกษา

เราให้บริการช่วยเหลือลูกค้าในการจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศ ในแบบรายบุคคล ดังนั้นเราจึงพร้อมรับฟังความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านอย่างดีเยี่ยม รับทราบถึง "รูปแบบธุรกิจ" ที่ท่านต้องการในไทย และร่วมหาข้อสรุปร่วมกันอย่างดีที่สุด นอกจากนี้หลังจากจัดตั้งบริษัทแล้ว เราจะยังคงให้การสนับสนุนลูกค้าของเราต่อไป บางครั้งเราก็เป็นดั่งไกด์รันเนอร์ในการวิ่งมาราธอนและบางครั้งก็ดั่งมัคคุเทศน์ชาวเขาหรือเชอร์ปา

 • เมื่อท่านได้ตัดสินใจในการขยายกิจการในไทย ต้องการเปิดบริษัท แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดี

  แน่นอนว่าในการเริ่มต้นนั้น มีเอกสารมากมายที่ต้องเตรียม เช่น การจองชื่อบริษัท, การขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI), ตราประทับบริษัท, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, การเปิดบัญชีธนาคาร, การระดมทุม พร้อมกันนั้นยังต้องเตรียมการจัดหาสำนักงาน, โรงงาน, การหาพนักงาน, การจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน, การพิมพ์เอกสารต่างๆ เป็นต้น บริษัทเรามีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์สูง สามารถอธิบายขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ในการจัดตั้งบริษัททั้งหมดได้อย่างถูกต้อง

 • ไม่แน่ใจในข้อควรระวังเกี่ยวกับสัญญาเช่าโรงงาน สัญญาผู้รับเหมา

  ในการจัดตั้งบริษัทมีเรื่องที่ต้องตรวจสอบมากมาย ซึ่งอาจจะทำให้พลาดการตรวจสอบสัญญาที่สำคัญๆ ได้ การตรวจสอบสัญญาเช่า เงื่อนไขในการย้ายออก, การตรวจสอบสัญญาในการต่อสัญญาเช่า ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เมื่อได้เช็คในช่วงแรกเข้าให้ดีแล้ว ก็จะหลีกเลี่ยงปัญหาในภายหลังได้ เราสามารถแนะนำท่านเกี่ยวกับข้อกฏหมายที่ควรทราบในสัญญา รวมถึงการแนะนำทนายในสำนักงานกฎหมายในเครือ

 • ขอใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นเรื่องยาก

  แม้ว่าการก่อสร้างโรงงานจะเสร็จสมบูรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์ไปแล้ว แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบกิจการได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ทั้งๆ ที่การก่อสร้างต่างๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญคือการดำเนินการอย่างรวดเร็วในการเจรจากับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่กำกับดูแล, นิคมอุสาหกรรม, ผู้รับเหมา เรามีเจ้าหน้าที่มากประสบการณ์ในการประสานงานเจรจาแก่ท่าน

 • ไม่ทราบการเตรียมเอกสารภายในเกี่ยวกับข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน, สัญญาจ้างงาน

  สำหรับบริษัทแล้ว ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนั้น ถือเป็น "รัฐธรรมนูญ" สำหรับบริษัท ไม่ว่าบริษัทจะมีขนาดใดก็ตามก็ควรจัดเตรียมตั้งแต่ช่วงก่อตั้งบริษัท โดยเนื้อหาต้องเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทย ซึ่งร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขถูกบังคับใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 สิ่งสำคัญคือ บริษัทต้องอัพเดตอย่างถูกต้องเสมอซึ่งเราจะให้คำแนะนำในการจัดทำข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการทำงานและสัญญาจ้างงานที่เหมาะสมกับแต่ละบริษัทและวิธีที่ใช้ในการแจ้งให้พนักงานทราบ

 • มีความกังวลในการยื่นขอสิทธิประโยชน์ BOI ว่ามีขั้นตอนอย่างไร

  BOI เป็นหน่วยงานของรัฐที่สนับสนุนการลงทุนในประเทศไทย อันดับแรก ท่านต้องมีโครงการที่ต้องการขอสิทธิประโยชน์ในเนื้อหาของธุรกิจ และไปขอคำปรึกษา สำนักงานจะให้คำแนะนำท่านอย่างเป็นรูปธรรม หากได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI แล้ว ก็ยังมีขั้นตอนต่างๆ เช่น ขั้นตอนการยกเว้นภาษีสำหรับการนำเข้าเครื่องจักร, อุปกรณ์, การยื่นขอเปิดดำเนินการกับ BOI ฯลฯ เราพร้อมช่วยเหลือท่านทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครไปจนถึงการใช้สิทธิประโยชน์

 • การดำเนินการด้านบัญชีมักจะล่าช้า และมีการประสานงานกับสำนักงานบัญชีอย่างไม่ราบรื่น

  กรณีนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญสำหรับบริษัทที่ยื่นขอคืนภาษี โดยสาเหตุส่วนใหญ่อาจเป็น "การสื่อสารผิดพลาด" โดยมีล่ามทั้งสองฝ่ายที่ไม่เข้าใจการบัญชีและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ เช่น "ท่านได้รับคำตอบ แต่ก็ไม่ตรงในสิ่งที่ท่านได้ถามไป" เราสามารถเอาชนะปัญหาเหล่านี้ พร้อมตอบคำถามของท่านอย่างรวดเร็วเสมอ

 • กำลังกังวลเกี่ยวกับปัญหาแรงงาน อยากให้เชิญพนักงานที่มีปัญหาออก

  แรงงานไทยสามารถเข้าปรึกษากับ "ศาลแรงงาน" ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แม้ว่าจะมีบทลงโทษในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ที่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สิ่งที่ยากในปัญหาแรงงานคือ แม้ในทางกฎหมายจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ก็ไม่ใช่วิธีการในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเสมอไป บริษัทเรามีทนายความในเครือที่มีประสบการณ์ในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้

 • ไม่สามารถจัดการกับพิธีการทางศุลการกร, การขนส่ง, การค้าขาย ในไทยได้

  เมื่อท่านได้นำเข้าสินค้าในไทย มักพบเจอปัญหาด้านพิธีการศุลกากร ทำให้สินค้าถูกกักไว้ที่ท่าเรือหรือสนามบิน สิ่งนี้เป็นความรับผิดชอบของบริษัทนำเข้า แต่ในฐานะผู้ค้า ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ในประเทศไทยนั้น มีกฎของสิ่งของแต่ละรายการที่นำเข้าอยู่ นอกจากนี้ในปัจจุบันมีข้อตกลงทางการค้าทวิภาคีมีความเป็นไปได้ที่จะลดภาษีศุลกากรลงได้อย่างมาก เราสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ท่านได้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

 • บริษัทมีสินค้าที่ต้องยื่นเรื่องขอต่อ FDA (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

  ในการดำเนินการออกใบอนุญาตในไทยอาจกล่าวได้ว่าการขอใบอนุญาต อย. เป็นเรื่องยาก เนื่องจากมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นการปฎิบัติตามมาตรฐานโลก จึงไม่ง่ายไปกว่าขอที่ญี่ปุ่นเลย อันดับแรกท่านอาจไม่ทราบว่าต้องดำเนินการในหมวดหมู่สินค้าใด เป็นต้น ซึ่งบริษัทเราให้คำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญในด้านอาหารและยา

 • ต้องการให้ชาวไทยไปเรียนรู้งานที่ญี่ปุ่น เมื่อครบ 3 ปี ต้องการให้มาทำงานที่บริษัทในไทย

  การส่งพนักงานไทยไปเรียนรู้งานที่โรงงานญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 ปี และกลับมาทำในโรงงานที่ไทย เป็นสิ่งที่ช่วยบริษัทได้อย่างมาก ทว่าการกลับมาทำงานในโรงงานที่ไทยนั้นไม่ได้เป็นเรื่องบังคับตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธเนื่องจากสำนักงานใหญ่ของญี่ปุ่นสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ ทำไมคุณไม่ลองเริ่มด้วยการส่งเด็กฝึกหัดคนไทยไปที่สำนักงานใหญ่ดูล่ะ เราจะแนะนำและประสานงานองค์กรส่งผู้ฝึกงานที่เชื่อถือได้ให้แก่ท่าน

 • ต้องการเพิ่มยอดขายในเมืองไทย อยากลองโฆษณา หรือทำการจับคู่ทางธุรกิจ

  โดยปกติแล้ว หลังจากเข้ามาในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของท่านจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเป็นที่รู้จักในประเทศไทย ในทางกลับกัน ประเทศไทยมีงานแสดงสินค้ามากกว่าประเทศญี่ปุ่นอย่างมาก อีกทั้งในงานยังมีการจับคู่ธุรกิจอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการประกาศฟรีในที่สาธารณะ และการลงโฆษณาฟรีในหนังสือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งบริษัทเราเป็นพันธมิตรกับ FNA・U-MACHINE สามารถนำเสนอวิธีการที่เหมาะสมแก่ท่านได้

Customer's Voice

คำตอบรับจากลูกค้า

 • ได้เจอกับบริษัทที่หวังไว้

  Yutaka Co., Ltd.

  บริษัท ยูทากะ จำกัด
  คุณคาซูอากิ โทโยคาวะ
  ประธานกรรมการ

  ผมสามารถจัดตั้งบริษัทที่ไทย ร่วมผลิตกับบริษัทในท้องถิ่นได้อย่างราบรื่นครับ ขอบคุณมากๆ ครับ ผมได้รับการแนะนำเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับเรา โดยการยกตัวอย่างให้เห็น ซึ่งผมไม่มีประสบการณ์มาก่อน จึงช่วยให้ทางเราและผู้ร่วมทุนสามารถดำเนินการต่างๆ ได้อย่างไม่มีปัญหาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายครับ รู้สึกดีใจมาก ที่สามารถทำฝันให้เป็นจริงได้ และไม่คิดว่าจะทำได้ในเวลาอันสั้น อีกทั้งยังประทับใจในการร่วมหาโรงงาน, การติดต่อธนาคาร และสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ต่างๆ ที่คอยช่วยเหลือครับ จากนี้ไปขอฝากดูแลเราต่อไปด้วยครับ

 • ขยายธุรกิจในไทยได้อย่างราบรื่น

  Fujine Sangyo

  Fujine Sangyo Co., Ltd.
  คุณคิโยฟูมิ ซูซูกิ
  ประธานกรรมการ

  ผมได้ก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาครับ จากการที่มีประสบการณ์ในการเปิดธุรกิจในต่างประเทศไม่มากนัก นอกจากการหาลูกค้าแล้ว การจัดการภายในยังมีความติดขัดอย่ามากครับ ด้วยเหตุนี้เราจึงได้ใช้บริการบริษัทที่มีประสบการณ์มากในไทยอย่าง Alberry Asia มาช่วยเหลือในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการช่วยตรวจสอบรายเดือนครับ
  ที่นี่แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ จะใช้ความเข้าใจในตัวธุรกิจอย่างละเอียดในการนำเสนอ ไม่ได้ใช้เพียงแต่ตัวเลขเพียงอย่างเดียว
  นอกจากนี้ ข้อดีอีกข้อคือ การที่มีเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นคอยช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำ ในกรณีที่ประสบปัญหาต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย, ข้อบังคับต่างๆ, กฎด้านแรงงาน เป็นต้น
  จากนี้ไปผมจะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจต่อไปพร้อมกับการสนับสนุนจากที่นี่ครับ

 • จัดตั้งบริษัทในสถานการณ์โควิด

  GATE ASIA (THAILAND)

  บริษัท Gate Japan จำกัด
  คุณมากิ โทคุซูมิ
  ประธานกรรมการ

  แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 พวกเราก็สามารถก่อตั้งบริษัทแห่งแรกของเราในอาเซียนได้สำเร็จ พวกเราอยากขอบคุณมากๆ ที่คอยช่วยเหลือเราครับ คอยอธิบายแนะนำสิ่งต่างๆ อย่างกระจ่างแจ้งตั้งแต่เริ่มต้นทั้งหมด ในขณะที่ทางผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องมากนัก ทำให้ก่อตั้งบริษัทได้อย่างราบรื่น
  สิ่งที่ผมตัดสินใจใช้บริการที่นี่คือ
  1) การแนะนำสิ่งต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา
  2) ประสบการณ์ และผลงานต่างๆ ที่ผ่านมา รวมถึงบุคลิกของคุณมัทสึอิ ทำให้ผมไว้วางใจครับ
  และหลังจากจัดตั้งบริษัทแล้ว ผมรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดพลาดที่เลือกใช้บริการครับ

  จากนี้ผมเชื่อว่าจะสร้างการผลิตในประเทศไทย โดยใช้เมืองไทยเป็นฐานได้ต่อไปครับ
  ขอบคุณมากๆ ครับ

 • การช่วยเหลือที่รวดเร็วแม่นยำ

  KARITSU TRANSPORT (THAILAND)

  KARITSU TRANSPORT (THAILAND)
  คุณคุราโมโตะ เทปเป
  ประธานกรรมการ

  ในช่วงเวลาริเริ่มการจัดตั้งบริษัทด้วยเป้าหมาย "ใช้รถของบริษัทเราวิ่งในไทย" อยู่ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังได้รับผลกระทบจากโควิดช่วงเริ่มต้น ทำให้ไม่สามารถมีผู้ช่วยจากญี่ปุ่นมาที่ไทยได้ แต่ผมก็ได้ก่อตั้งบริษัทด้านการกระจายสินค้าได้สำเร็จจากการช่วยเหลือของที่นี่ครับ โดยเฉพาะสิ่งที่ลำบากคือการเตรียมการอื่นๆ หลังจดทะเบียนบริษัทเสร็จ ที่ต้องทำเรื่องในการขอใบอนุญาตขนส่งต่างๆ ขอบคุณที่ช่วยมาแนะนำเราถึงที่บริษัท จนได้รับใบอนุญาตฯ สำเร็จ ทำให้ผมรู้สึก "โล่งอก" และประทับใจเป็นอย่างมาก
  ที่นี่ให้คำแนะนำตั้งแต่เรื่องง่ายๆ จนถึงปัญหายากๆ จากนี้ไปอยากร่วมก้าวเดินไปด้วยกันในฐานะพาร์ทเนอร์ต่อไปครับ

 • ที่นี่ที่เดียวจบทุกอย่าง

  AUDAM (THAILAND) CO., LTD.

  AUDAM (THAILAND)
  คุณโนจิมะ ฮิโรยะ
  ประธานกรรมการ

  ช่วงที่เตรียมจัดตั้งบริษัทในไทยนั้น ทางผมได้เจอปัญหาโควิดพอดี ในระหว่างที่กำลังติดขัด เราก็ได้รับการแนะนำบริษัท Alberry ให้รู้จัก
  สิ่งที่ตัดสินใจในการใช้บริการที่ Alberry คือ
  1) ผู้ที่แนะนำที่นี่ มีความกระตือรือร้นอย่างมาก
  2) ได้รับรู้ถึงความเป็นไทย นอกจากความเป็นญี่ปุ่นของที่นี่
  3) การตั้งบริษัทนั้นเปรียบได้กับการเลี้ยงเด็ก ซึ่งทาง Alberry ได้เป็นผู้ดูแลอย่างดีตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล, ชั้นอนุบาล, ประถม โดยคอยสอนอย่างดีและใกล้ชิดครับ
  บริษัทของเราในไทยกำลังเริ่มต้น จากนี้ไปช่วยแนะนำเราต่อๆ ไปด้วยครับ อยากรีบไปพบกันที่เมืองไทยเร็วๆ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเร็วๆ ครับ

 • เสมือนมิตรที่ดีของเรา

  YAMAMURA INTERNATIONAL (THAILAND)

  YAMAMURA INTERNATIONAL (THAILAND)
  คุณโนโมโตะ ทาคาฮิโระ
  ประธานกรรมการ

  บริษัทเราก่อตั้งกว่า 12 ปี เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างผู้ผลิตเครื่องดื่มไทยและผู้ผลิตขวดของญี่ปุ่น

  ผมได้ร่วมงานกับคุณมาซุอิ และคุณทานิโมโตในงานก่อนหน้านี้ เป็นเวลากว่า 6 ปีแล้ว จากผลงานการช่วยเหลือก่อตั้งบริษัทอย่างมากมาย และการเป็น "เพื่อนคู่คิดที่ดี" นั้น เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกค้าไว้ใจ ผมได้เห็นความสำเร็จต่างๆ ของลูกค้าที่นี่ เลยไม่ลังเลที่จะให้ช่วยเลือกด้านบัญชีของเราด้วยครับ
  การจัดตั้งบริษัทนั้นมีปัญหาต่างๆ มากมาย สิ่งที่ดีเยี่ยมของที่นี่คือ "ความเข้าใจอย่างเห็นอกเห็นใจ" สามารถปรึกษาได้ทุกเวลา ผมคิดว่าน่าจะมีลูกค้าหลายท่านที่ต้องพูดถึง Alberry แบบนี้ด้วยเช่นกันใช่ไหมครับ
  จากนี้ไปอยากฝากช่วยดูแลต่อไปด้วยนะครับ

CEO Profile

ประวัติของประธานบริษัท

 • 増井哲朗

  Tetsuro Masui

Company Profile

ข้อมูลบริษัท

Alberry Asia Co., Ltd.

CSR Activities

กิจกรรมเพื่อสังคม

เราขอแนะนำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน
เรามีความตั้งใจที่จะดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆ ต่อไป

 • มอบเงินบริจาคให้แก่โครงการ “กองทุนดรุณี"

  ตั้งแต่ปีพ.ศ.2558 เราได้บริจาคเงินให้แก่โครงการ “กองทุนดรุณี” ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)เป็นประจำทุกปี เราได้ให้การสนับสนุนในการจัดหาโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจประมาณ 10 คนต่อปี
 • มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เราได้มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้การสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานแนวหน้าท่ามกลางภัยพิบัติโคโรนา

ACCESS

การเดินทาง

การเดินทาง
■กรณีเดินทางโดยรถยนต์
จะอยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท 4 และซอยสุขุมวิท 6 โดยอยู่ติดกับโรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพ
อาคารมีจุดสังเกตคือชั้น 1 ของอาคารจะมีธนาคารกสิกรไทยและธนาคารยูโอบีตั้งอยู่ซึ่งบริษัทจะตั้งอยู่ที่ชั้น 11 ของอาคาร

■กรณีเดินทางโดยรถไฟฟ้า
ให้ออกทางออกที่ 2 ของสถานีรถไฟฟ้านานา สายสุขุมวิท (สายสีเขียว) จากนั้นเดินประมาณ 1 นาที
อาคารมีจุดสังเกตคือชั้น 1 ของอาคารจะมีธนาคารกสิกรไทยและธนาคารยูโอบีตั้งอยู่ซึ่งบริษัทจะตั้งอยู่ที่ชั้น 11 ของอาคาร

Contact Us

ติดต่อเรา